IOE OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 308 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Switchable polarization-multiplexed super-oscillatory metasurfaces for achromatic sub-diffraction focusing 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 26, 页码: 39024-39037
Authors:  Xinjian Lu, Yinghui Guo, Mingbo Pu, MingFeng Xu, Jinjin Jin, Zhu Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, and Xiangang Luo
Adobe PDF(7547Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2021/05/11
Correction of range walk error for underwater photon-counting imaging 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 24, 页码: 36260-36273
Authors:  Hua, Kangjian;  Liu, Bo;  Fang, Liang;  Wang, Huachuang;  Chen, Zhen;  Luo, Jiacheng
Adobe PDF(4658Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2021/05/11
Integrated multispectral real-time imaging system based on metasurfaces 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 24, 页码: 36445-36454
Authors:  Xie, Ting;  Zhang, Fei;  Pu, Mingbo;  Guo, Yinghui;  Luo, Xiangang
Adobe PDF(2088Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2021/05/11
Improved etching uniformity using equivalent electrodes on an unconventional, irregular membrane optical element for large aperture diffractive optical telescopes 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 22, 页码: 33739-33746
Authors:  Zhang, Jingwen;  Li, Zhiwei;  Shao, Junming;  Liu, Dun;  Fan, Bin;  Li, Bincheng
Adobe PDF(1916Kb)  |  Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2021/05/11
Adaptive single photon detection under fluctuating background noise 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 20, 页码: 30199-30209
Authors:  Chen, Zhen;  Liu, Bo;  Guo, Guangmeng
Adobe PDF(2278Kb)  |  Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2021/05/11
Tracking reference phase with a Kalman filter in continuous-variable quantum key distribution 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 19, 页码: 28727-28739
Authors:  HUANG, BIAO;  HUANG, YONGMEI;  PENG, ZHENMING
Adobe PDF(741Kb)  |  Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2021/05/11
Random two-frame interferometry based on deep learning 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 17, 页码: 24747-24760
Authors:  Li, Ziqiang;  Li, Xinyang;  Liang, Rongguang
Adobe PDF(6100Kb)  |  Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2021/05/11
Adaptive stochastic parallel gradient descent approach for efficient fiber coupling 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 9, 页码: 13141-13154
Authors:  Hu, Qintao;  Zhen, Liangli;  Mao, Yao;  Zhu, Shiwei;  Zhou, Xi;  Zhou, Guozhong
Adobe PDF(2963Kb)  |  Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2021/05/11
Error tracking-control-reduction algorithm for designing diffractive optical element with high image reconstruction quality 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 7, 页码: 10090-10103
Authors:  Pang, Yingfei;  Wu, Xiangdong;  Pang, Hui;  Liu, Liwei;  Xue, Li;  Liu, Wenjing;  Shi, Lifang;  Cao, Axiu;  Deng, Qiling
Adobe PDF(3369Kb)  |  Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2021/05/11
Hierarchical metamaterials for laser-infrared-microwave compatible camouflage 期刊论文
Optics Express, 2020, 卷号: 28, 期号: 7, 页码: 9445-9453
Authors:  Feng, Xingdong;  Xie, Xin;  Pu, Mingbo;  Ma, Xiaoliang;  Guo, Yinghui;  Li, Xiong;  Luo, Xiangang
Adobe PDF(1445Kb)  |  Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2021/05/11